Informacja o produkcie EAN 5902431011035

 

SASKA BIS sp z o.o. s.k.z siedzibą w Bąkowie informuje, iż wprowadzony do obrotu kask rowerowy ENERO, model FCB-5A, rozmiar „M” 49-51 cm, kod EAN 5902431011035, nie spełnia wymogów określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej, oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, z uwagi na to, iż podczas badań laboratoryjnych kask spadł z makiety głowy, co stwarza ryzyko powstania urazu głowy i ciała użytkownika.

Powyższe ogłoszenie zamieszcza się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

SPORT
TURYSTYKA
SIŁOWNIA
FITNESS

SASKA BIS sp z o.o. s.k.z siedzibą w Bąkowie informuje, iż wprowadzony do obrotu kask rowerowy ENERO, model FCB-5A, rozmiar „M” 49-51 cm, kod EAN 5902431011035, nie spełnia wymogów określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej, oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, z uwagi na to, iż podczas badań laboratoryjnych kask spadł z makiety głowy, co stwarza ryzyko powstania urazu głowy i ciała użytkownika.

Powyższe ogłoszenie zamieszcza się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.